อนุทิน 75295 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • วันที่ ๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ 
    คณะครูพานักเรียนชั้น ม.๖  ไปเข้าค่ายวิชาการและปัจฉิมนิเทศ
    ที่สวนนงนุชพัทยา
  • ประทับใจการแสดงของช้าง  การแสดงสี่ภาค  การจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ
    ที่หลากหลาย
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)