อนุทิน 75280 - Devil

Devil
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008

สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ประกาศเจตนารมณ์การเข้าสู้ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ไปเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 นั้น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบคุณภาพภายในองค์กรไปสู่ความยั่งยืนและความเป็นเลิศอันเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  การแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต เป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ในระบบงานและความรู้ทักษะสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล  อีกทั้งเพื่อยกระดับองค์กร  ให้มีมาตรฐานระบบการทำงานให้ได้มาตรฐานระดับสากล  และเป็นการประกันคุณภาพในระบบงานและความรู้ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี  และสำนักบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ได้กำหนดนโยบายคุณภาพว่า “มุ่งมั่นให้บริการ พัฒนางานอย่างมีคุณภาพ” 

เขียน 02 Mar 2011 @ 17:44 () แก้ไข 02 Mar 2011 @ 17:49, ()


ความเห็น (0)