อนุทิน #75276

2 มีนาคม 2554

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส ให้แก่ เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ  ในจังหวัดกระบี่  ประมาณ 21-30 คน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)