อนุทิน 75241 - นาย สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์

นวนิยายใช้เป็นเครื่องสร้างแรงบันดาลใจได้

หลังจากเรืองเดช จันทรคีรี ได้อ่านหนังสือ โลกสดใสฯ ของเราแล้ว เขาแนะให้เราเขียนนวนิยาย แต่เราเฉยๆ สัปดาห์ก่อน อ.เสรี ให้หนังสือนวนิยายอิงเรื่องราวในชีวิตจริงของ "เอริ" มาอ่าน เกิดความเข้าใจว่า นวนิยายก็คือเรื่องเล่าที่มีหลายๆ เหตุการณ์ (หลายฉาก) ดำเนินต่อๆ กันจากต้นจนจบ โดยมีพล็อตใหญ่ไว้ก่อน นวนิยายจึงใช้เป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านได้หากแต่ละเหตุการณ์ที่เล่านั้นเป็นเรื่องดีๆ นอกจากนี้ ยังสามารถสอดแทรกแนวคิดต่างๆ ผ่านปากตัวละคร จึงสนใจเขียนนวนิยายดูบ้าง แต่แน่นอนว่ายังไม่ใช่ปีนี้

เขียน 01 Mar 2011 @ 16:17 () แก้ไข 01 Mar 2011 @ 17:34, ()


ความเห็น (0)