อนุทิน 75181 - Boobpha

Boobpha
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ หน่วยงานภาคเอกชน ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ร่วมสมัครเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียน ประจำปี 2553 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในส่วนกลางจัดงานภายใต้ชื่องาน "เรียนรู้งาน สรรค์สร้างคุณภาพชีวิต" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และมีโอกาสฝึกประสบการณ์ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือครอบครัว ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน 

เขียน 27 Feb 2011 @ 01:24 ()


ความเห็น (0)