อนุทิน #75103

Large_img_3793

๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. นำทีมงานเเละตัวแทนเครือข่ายผู้บริหารการศึกษาพิเศษ เข้าพบเเละ ปรึกษาหารือ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับ การจัดทำ workshop การจัดการความรู้เครือข่ายผู้บริหารการศึกษาพิเศษ(เครือข่ายประเทศ)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)