อนุทิน 75103 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

Large_img_3793

๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. นำทีมงานเเละตัวแทนเครือข่ายผู้บริหารการศึกษาพิเศษ เข้าพบเเละ ปรึกษาหารือ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับ การจัดทำ workshop การจัดการความรู้เครือข่ายผู้บริหารการศึกษาพิเศษ(เครือข่ายประเทศ)

เขียน 24 Feb 2011 @ 12:48 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:09, ()


ความเห็น (0)