อนุทิน 75072 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ผมได้ร่วมปรึกษางานกับ อ.สมร และ อ.อรสุดา ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดทำรายงานคุณภาพสถานศึกษาประจำปีการศึกาา 2553 เพื่อดำเินการจัดทำให้แล้วเสร็จก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2554 ซึ่งจะมีการประชุมผู้รับผิดชอบในวันที่ 24-25 มีนาคม 54 ที่โรงแรมเดอะริช ผมได้เสนอแนะให้นำผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำไปเข้าร่วมประชุมด้วย ตอนบ่ายก็เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานคุณภาพให้ผมลงนามในคำสั่ง กรณีที่จะจัดวันมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนอนุบาล 2 ที่จบการศึกษา ได้มอบหมายให้ อ.งามนิตย์ ไปดำเนินการจัดทำรูปแบบของงานพร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบ สำหรับงบประมาณนั้นได้มอบหมายให้ อ.สมร ซึ่งดูแลเกี่ยวกับเงินสวัสดิการ ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่าย มอบหมายให้ อ.ชลิต ดำเนินการถ่ายภาพนักเรียนในลักษณะเป็นภาพหมู่แต่ละชั้นเรียนเพื่อจัดทำเป็นข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2553 ใกล้ปิดภาคเรียนต้องสรุปงานหลายเรื่อง เรื่องสำคัญๆที่รอยู่ อาทิการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูครั้งที่ 1 จะทำให้คนทุกคนพอใจคงเป็นเรื่องยากแต่ความยุติธรรมในใจต้องมี

เขียน 23 Feb 2011 @ 14:00 ()


ความเห็น (0)