อนุทิน #75065

วันนี้ วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2554 พวกเราชาว กศน.ตำบลท่าศาเปิด อบรม โครงการคอมรู้เบืองต้นสำหรับ อสม.ที่เป็นภาคีเครื่อข่ายในตำบลเราค่ะ

เขียน:

ความเห็น (0)