อนุทิน 75018 - คิม นพวรรณ

วันนี้ "มีน้องชายชาว G2K เพิ่มขึ้นมาอีก ๑ คน" ซึ่งเดินทางมาทำงานที่พิษณุโลก และโทรศัพท์นัดทานข้าวมื้อเย็น  ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์  ทำให้เข้าใจการทำงานเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร  และเปลี่ยนกระบวนการคิดใหม่ในการพัฒนาอาชีพ

เขียน 21 Feb 2011 @ 22:07 ()


ความเห็น (0)