อนุทิน 75018 - คิม นพวรรณ

  ติดต่อ

วันนี้ "มีน้องชายชาว G2K เพิ่มขึ้นมาอีก ๑ คน" ซึ่งเดินทางมาทำงานที่พิษณุโลก และโทรศัพท์นัดทานข้าวมื้อเย็น  ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์  ทำให้เข้าใจการทำงานเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร  และเปลี่ยนกระบวนการคิดใหม่ในการพัฒนาอาชีพ

  เขียน:  

ความเห็น (0)