อนุทิน 75017 - ฉุงฉิง

  ติดต่อ

ร่วมแบ่งบัน ความรู้ ถึงข้อดี ข้อเสียการนำ Performance Assessment Rating Tool (PART)เครื่องมือวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณมาใช้ในองค์กร ค่ะ ^^

  เขียน:  

ความเห็น (0)