อนุทิน 75017 - ฉุงฉิง

ฉุงฉิง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ร่วมแบ่งบัน ความรู้ ถึงข้อดี ข้อเสียการนำ Performance Assessment Rating Tool (PART)เครื่องมือวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณมาใช้ในองค์กร ค่ะ ^^

เขียน 21 Feb 2011 @ 21:41 ()


ความเห็น (0)