อนุทิน 7498 - หยั่งราก ฝากใบ

รีบมาบันทึกไว้ก่อน มีกัลยาณมิตร ฝากมาให้แต่เช้า

อนิจจาน่าเสียดาย          ฉันทำชีวิตหายเสียครี่งหนึ่ง

ครึ่งที่สูญนั้นลึกซึ้ง          มีน้ำผึ้งบุหงาลดาวัลย์

                                 อังคาร กัลยาณพงศ์

ยังสงสัยนิดหน่อย ที่ว่าครึ่งที่สูญนั้นลึกซึ้งมีน้ำผึ้งบุหงาลดาวัลย์นี่มันยังไงกันล่ะนี่....ไพเราะจับใจจัง...^_^

เขียน 24 May 2008 @ 07:54 () แก้ไข 24 May 2008 @ 07:55, ()


ความเห็น (0)