อนุทิน 7498 - หยั่งราก ฝากใบ

  ติดต่อ

รีบมาบันทึกไว้ก่อน มีกัลยาณมิตร ฝากมาให้แต่เช้า

อนิจจาน่าเสียดาย          ฉันทำชีวิตหายเสียครี่งหนึ่ง

ครึ่งที่สูญนั้นลึกซึ้ง          มีน้ำผึ้งบุหงาลดาวัลย์

                                 อังคาร กัลยาณพงศ์

ยังสงสัยนิดหน่อย ที่ว่าครึ่งที่สูญนั้นลึกซึ้งมีน้ำผึ้งบุหงาลดาวัลย์นี่มันยังไงกันล่ะนี่....ไพเราะจับใจจัง...^_^

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)