อนุทิน 74933 - krugui

  ติดต่อ

@@@วันมาฆบูชาเป็นวันกตัญญูแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมค่านิยมที่เหมาะสมแก่วัยรุ่นไทยให้หันมาสนใจกับความรักอันบริสุทธิ์ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน   แทนที่จะไปมัวเมากับความรักใคร่ชู้สาวหรือเรื่องฉาบฉวยทางเพศของหนุ่มสาวอันจะก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา  โดยในวันนี้มีการส่งเสริมให้ยึดถือความกตัญญู  มีการพูดคุย  ส่งการ์ดอวยพร  มอบของขวัญหรือช่อดอกไม้แก่ผู้มีพระคุณของเรา  เป็นการแสดงความระลึกถึงพระคุณด้วยความหวังดีของผู้ให้  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ  การแสดงออกซึ่งน้ำใจหรือคำพูดก็ตาม@@@

  เขียน:  

ความเห็น (0)