อนุทิน 74931 - คิม นพวรรณ

วันนี้ได้ไปทำบุญที่วัดเขาสมอแคลง ฟังเทศน์ฟังธรรม  รู้สึกสบายใจที่ได้ชำระกิเลสภายในใจตนเอง  ได้เลือกสิ่งของดี ๆ ไปถวายพระด้วยเจตนาที่เป็นกุศล

และชื่นใจที่ได้เห็นพ่อแม่หลายครอบครัวจูงลูกจูงลานไปทำบุญ  เป็นการเพาะบ่มให้มีความรัก ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจ  และปลูกฝังให้มีความศรัทธาในทางที่ถูกต้อง  เห็นว่าการเข้าวัดฟังธรรมไม่ใช่เรื่องของคนแก่เท่านั้น

เขียน 18 Feb 2011 @ 10:17 ()


ความเห็น (0)