อนุทิน 74927 - mee_pole

mee_pole
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หลักธรรม ปัญญาและ กัลยาณมิตร

com. in มาฆบูชา: รักแท้นั้นไซร้อยู่ใกล้แค่ใจเรา by ธรรมหรรษา

วัยรุ่น (แม้กระทั่งผู้ใหญ่รุ่นใหม่) ขาดความเข้าใจในหลักธรรม ไม่ใช้ปัญญา ใครครวญพิจารณา เอาอารมณ์เป็นใหญ่ และขาดซึ่งกัลยาณมิตร มีแต่เพื่อนเที่ยว เพื่อนกิน เพื่อนชักนำในทางไม่ถูกต้อง เป็นปัญหาของเด็กรุ่นใหม่ คงต้องเป็นภาระ และธุระ ของผู้ใหญ่ ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ (ที่ไม่ดูดาย) ต้องช่วยกัน ตามกำลังและโอกาสที่พึงมี โยมใช้เวลาอยู่กับนักศึกษาในช่วงกลางวัน มานานมาก สอนมาหลายสิปปี ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กรุ่นต่อรุ่น อย่างเห็นชัดว่าหลายส่วนกระด้างขึ้น จิตใจไม่อ่อนโยน หลายส่วนใช้ชีวิตไปวันๆ อย่างไม่มีหลักยึด สุขเทียมๆ พร้อมกับเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีของผู้ใหญ่ (บางส่วน) ทำให้เด็กในวันนี้ จิตใจเบาเปราะบางเหมือนแก้ว ไม่มีธรรมะเคลือบจิตใจ อะไรมากระทบก็แตก (ฆ่าตัวตาย)

เขียน 18 Feb 2011 @ 08:20 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:08, ()


ความเห็น (0)