อนุทิน 74915 - แสงแห่งความดี...

เก็บตก ก่อนสรุปบันทึก…พบว่าปัจจัยส่งเสริมให้เกิดอาการปวดหลังมาจาก..น้ำหนักตัวมาก  ท่าทางไม่เหมาะสม และ ขาดการออกกำลังกาย

ข้อมูลทางระบาดวิทยาอาการปวดจากกล้ามเนื้อ(Myofascial Pain Syndrome)…พบได้ประมาณ 30%ในเวชปฏิบัติทั่วไป พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ช่วงอายุ ระหว่าง 30-50 ปี และเป็นสาเหตุของกลุ่มอาการปวดเรื้อรังที่พบบ่อยที่สุด

เขียน 17 Feb 2011 @ 15:43 ()


ความเห็น (0)