อนุทิน 74909 - เทียนน้อย

  ติดต่อ

วันนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์นักเรียนชั้น ม.3  และ ม.6 

ส่งผ่านกำลังใจแก่ลูกศิษย์ โดยเฉพาะ ม.6  ในการก้าวย่างตามทางใน

ของตนให้ประสบความสำเร็จและความสุข...^_^

  เขียน:  

ความเห็น (0)