อนุทิน 74888 - mee_pole

mee_pole
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อานิสงค์การสวด บารมีสิบทัศ

com. in บทสรุปบารมีสิบทัศ byเลอสรรค์ ศรีชนะภัย

ตอนที่จะไปเรียนตปท.พระอาจารย์ได้จดบทสวดนี้ให้ติดตัวไปสวดตลอดเวลาที่อยู่ที่นั่น  ก็จะสวดตลอดเส้นทางเดินจากป้ายรถเมล์จนถึงบ้าน ได้อานิสงค์คือ

เป็นการกำหนดจิตให้อยู่กับตัว (ลืมความหนาวไปได้)

เป็นการลบความวุ่นวาย (clear mind) จากงานในห้องlabแต่ละวัน

เมื่อเข้าใจความหมายของสิ่งที่สวดก็นำมาฝึกตน

ในทั้งหมดนั้นข้อที่ meepole ปฎิบัติเคร่งครัดกับตัวเองคือ สัจจบารมี ตั้งสัจจะในสิ่งที่ดี ทำในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา ทำให้ชีวิตพ้นทุกข์ แม้มีสิ่งมาเบียดเบียนบ้าง (เพราะยังต้องอยู่ในสังคมที่กิเลสมาก) แต่ก็ผ่านได้โดยไม่ลำบาก และดีที่ได้เป็นการฝึกตัวเองด้วย หากผ่านแต่ละด่านที่ล่อหลอกได้(โลภะ โทสะ โมหะ) ก็รู้ว่าจิตเราได้ฝึกดีแล้ว ก็ฝึกต่อไป หากยังหงุดหงิดอยู่ ก็ฝึกต่อไป

การสวดมนต์ไม่ว่าบทใดก็ตาม หากสวดแบบมีสติ ไม่ไช่ท่องจำอาขยานจะได้อานิสงค์ทั้งสิ้น

เขียน 16 Feb 2011 @ 10:08 () แก้ไข 16 Feb 2011 @ 10:11, ()


ความเห็น (0)