อนุทิน 74839 - เทียนน้อย

  ติดต่อ

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน  ครูต่างเร่งรีบในการสอนให้จบทันเวลา

และตามที่เนื้อหาที่หลักสูตรกำหนด...นักเรียนต้องรีบสะสางภาระงานที่ค้างอยู่ให้เรียบร้อย

แม้แต่ครูเอง...ก็ต้องรีบจัดการภาระงานของตนให้เรียบร้อยเหมือนกัน  

  เขียน:  

ความเห็น (0)