อนุทิน 74828 - p'yorm

  ติดต่อ

11 ก.พ.54 นักเรียนทัศนศึกษา ต่างสถานที่ ในเวลาหนึ่งวัน ประสบการณ์ที่ได้รับแตกต่าง แต่เป็นการเปิดกว้างโลกทัศน์ ให้กับเด็ก ๆ สุข สนุกสนาน ท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ร้อนอบอ้าว
 ...พยากรณ์อากาศเมืองไทย เปลี่ยนไปในแต่ละวัน อุณหภูมิ ก็เปลี่ยนตาม..

  เขียน:  

ความเห็น (0)