อนุทิน 74821 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

"In true dialogue, both sides are willing to change." -- Thich Nhat Hanh

เขียน 14 Feb 2011 @ 09:34 ()


ความเห็น (0)