อนุทิน #74812

| อนุทิน ... ๑๔๔๑ |

ฟิวส์ขาดแต่เช้า ตื่นไปเดินขบวนกับคณะไม่ทัน

เข้าประชุมแทนรองฯ วิชาการ กับ นักศึกษา ป.บัณฑิต เวลา 09.30 น.

เรื่อง การจัดนิทรรศการประมวลความรู้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ใกล้จะเป็นประธานที่ประชุมไปทุกที เพราะต้องบริหารจัดการการประชุมทั้งหมด

มีเพื่อน พี่ และเลขาฯ สนับสนุนอยู่ใกล้ ๆ

ทราบข่าวจากคณบดีว่า วันงาน ThaiTeachers.tv จะขอเข้าร่วมด้วย

เสร็จประชุม 13.00 น. เดินไปดูบูทโครงการครูเป็นเลิศต่อ

แดดร้อนมาก ... เข้าที่ร่มก็จะฟิวส์ขาดอีกรอบ ;)

วันหยุดไม่มีในโลก 555

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)