อนุทิน 74798 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

  ติดต่อ

๙๐.จงเป็นปัจเจกและมนุษย์ที่มีแสงสว่างในตนเอง

ผมนั่งคุยกับน้องๆและหมู่มิตรอย่างสรรพเพเหระ ทั้งเรื่องราวรอบตัว สังคม โลกรอบข้าง ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของเรื่องราวต่างๆ มีหลายกรณีของผู้คนในสังคมที่เมื่อได้รับรู้แล้วก็ให้อนุสติแก่การดำเนินชีวิตและทำการงานได้เป็นอย่างดี

  • อย่าแสวงหาความเด่นดังและสร้างความดีให้แก่ตนเองด้วยการให้ความเลวและสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น จงมุ่งทำสิ่งดีที่เป็นความดีอยู่ในตนเอง
  • อย่าสูงขึ้นโดยการทำคนอื่นให้ด้อยลงหรือกดทับผู้อื่นให้ตกต่ำลง จงสูงขึ้นโดยพัฒนาตนเองให้งอกงามและพาคนอื่นให้ดีไปด้วย
  • อย่าสร้างโอกาสเอาตัวรอดโดยการทำลายโอกาสและฉวยโอกาสจากผู้อื่น แต่จงแปรวิกฤติและสร้างโอกาสจากการปฏิบัติของตนเองพร้อมกับให้โอกาสผู้อื่นเสมอ
  • ปัญหาเกี่ยวกับคนและปัญหาสังคม มักแก้ไขให้บรรเทาเบาบาบางลงไปได้ด้วยการคุยและฟังกันอย่างซื่อตรง จริงใจ ขันติ อดทน มีความสม่ำเสมอ
  • สิ่งที่พูดแล้วสร้างปัญหาทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น อย่าแก้ปัญหาด้วยการพูด แต่ด้วยวิธีลงมือปฏิบัติและหยุดพูด
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)