อนุทิน 74796 - krugui

  ติดต่อ

@@@การลงทุนชีวิตคือ....การทำเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นหรือเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น  นอกจากนี้ยังต้องมีประโยชน์ต่อตนเองและคนอื่นด้วย  ชีวิตยังมีอะไรอีกมากมายให้ค้นหา  ถ้าเราไม่กล้าลงทุนเลยก็เท่ากับเราแช่แข็งตัวเองไว้  แล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงได้อย่างไร@@@

  เขียน:  

ความเห็น (0)