อนุทิน 74780 - mee_pole

  ติดต่อ

surprise!! 2

วันที่ 21 นี้เราก็หมดกรรมที่จะต้องแบกภาระ รับรู้เรื่องที่ไม่ควรรู้ เห็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง แต่ทำอะไรไม่ได้ เพราะไม้ซีกงัดไม้ซุงไม่ได้จริงๆ และที่สำคัญคือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและนายกสภาฯ อธิการ..เป็นคนติดต่อ บางคนผลประโยชน์อาจร่วมกัน บางคนอาจกลัวสมัยหน้าไม่ได้รับเชิญ แต่สงสัยว่าบางคนเป็นกล้วยไม้อย่างเดียว เลยไม่มีการใช้คุณวุฒิของตนให้สมฐานะเลย ก็เลยดูมีเกียรติ แต่ศักดิ์ศรีเป็นอีกเรื่อง ทำให้คุณภาพไม่มี คุณธรรมตกต่ำ จริงๆ (มีต่อ)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)