อนุทิน 74780 - mee_pole

mee_pole
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

surprise!! 2

วันที่ 21 นี้เราก็หมดกรรมที่จะต้องแบกภาระ รับรู้เรื่องที่ไม่ควรรู้ เห็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง แต่ทำอะไรไม่ได้ เพราะไม้ซีกงัดไม้ซุงไม่ได้จริงๆ และที่สำคัญคือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและนายกสภาฯ อธิการ..เป็นคนติดต่อ บางคนผลประโยชน์อาจร่วมกัน บางคนอาจกลัวสมัยหน้าไม่ได้รับเชิญ แต่สงสัยว่าบางคนเป็นกล้วยไม้อย่างเดียว เลยไม่มีการใช้คุณวุฒิของตนให้สมฐานะเลย ก็เลยดูมีเกียรติ แต่ศักดิ์ศรีเป็นอีกเรื่อง ทำให้คุณภาพไม่มี คุณธรรมตกต่ำ จริงๆ (มีต่อ)

เขียน 12 Feb 2011 @ 09:25 () แก้ไข 12 Feb 2011 @ 15:16, ()


ความเห็น (0)