อนุทิน 74737 - โสภณ เปียสนิท

วันนี้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ นำเสนองาน 6 หัวข้อ ในรายวิชา business English Usage2 ยังขาดอีก 2 หัวข้อ จึงมอบหมายงานให้ทำให้สัปดาห์ต่อไป พร้อมกับนำงานทั้งหมดที่ทำแล้วมาส่งด้วย เพื่อเตรียมการเข้าสอบ ปลายภาคการศึกษา2-2553 ในปลายเดือนนี้

ข้อดีของการนำเสนองาน จากการสรุปของพวกเขาเอง ว่า

ทำให้กล้าแสดงออก เข้าใจบทเรียนมากขึ้น สามัคคีและรู้จักกันมากขึ้น

ส่วนขอ้เสียคือ

เตรียมงานไม่พร้อม ทำให้การฝึกไม่พอ เพื่อบางคนไม่ได้ร่วมทำงาน

การออกเสียงไม่ถูกต้อง การพิมพ์คำผิดจำนวนหนึ่ง


เขียน 10 Feb 2011 @ 16:39 ()


ความเห็น (0)