อนุทิน 74697 - krugui

  ติดต่อ

@@@อ่านเจอมาว่า...บางคนเรียกความยึดมั่นของตัวเองต่างกันไปเช่น"จุดยืน""ศักดิ์ศรี""ความเป็นตัวของตัวเอง""EGO""ปัจเจกบุคคล".....แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นอาจเป็นได้แค่..."ความดื้อด้าน""ความดันทุรัง""ความยึดติด""การไม่รับฟัง"หรือ"อัตตาที่ห้ามแตะต้อง"  แค่นั้นเอง@@@

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)