อนุทิน 74693 - ยูมิ

  ติดต่อ

การทำงานในแต่ละวันคือการปฏิบัติธรรม  การปฏิบัติธรรมคือการนำธรรมมาสู่จิตใจตนเอง

ที่ว่านำธรรมมาสู่จิตนั้นคือธรรมดา สิ่งใดที่ไม่ธรรมดา สิ่งนั้นมีการแข่งขันเอาชนะเต็มไปด้วยกิเลสตัญหาความทะเยอทะยานอยากได้อยากมี  อยากเป็น 

 ความมีธรรมดาอยู่ในจิตใจตนเองนั้นจะทำให้เราเบาสบาย เย็นกายเย็นใจ ทำในสิ่งเฉพาะหน้าด้วยจิตสงบว่างอย่างยิ่ง

ใครค้นหาความเป็นธรรม  หรือธรรมดา  แล้วนำมาอยู่ในจิตใจตนเองได้  คนนั้นได้พบเส้นทางสายกลางที่ดำเนินไปสู่ภาวะแห่งความหลุดพ้น  หรือเดินทางข้ามฝั่งฟากได้แล้วนั้นแล.

  เขียน:  

ความเห็น (0)