อนุทิน 74686 - krutoiting

  ติดต่อ

รับประทานอาหารมื้อกลางวันร่วมกันกับสหวิชาชีพรพ.สค

วันนี้ทำให้เกิดงาน....การคัดกรอง วัดความดันไม่ทุรังของผู้ปกครองนร.

เพื่อส่งเสริมสุขภาพครอบครัวของนักเรียน

เอ...กิจกรรมอะไรได้บ้าง

เซ็นหนังสือเรื่องยาเสพติดในนักเรียน

น่าจะป้องและปราม  ก่อนจะต้องเสียงบมากมายด้านการปราบนะ

สัมพันธ์กับสุขภาพครอบครัวท่าจะดี

  เขียน:  

ความเห็น (0)