อนุทิน 74683 - krutoiting

  ติดต่อ

ขอบคุณผอ.ไพรัตน์  จันทร์เสมอีก

โอกาสหน้าคงได้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างนี้อีก

กิจกรรมสร้างสรรค์ สงเสริมการทำงานเป็นทีม

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)