อนุทิน 74678 - ศรีกรม

  • วันนี้จัดอบรมโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะด้าน it ให้กับ ผอ.ส่วนกลาง ตั้งแต่วันนี้ - ๑๐ ก.พ.
  • ผู้ตรวจการอัยการ ให้เกียรติมาเปิดงาน
  • อบรมหลักสูตรการใช้เครื่องเสียงและอุปกรณ์ที่ ศูนย์ราชการฯ
เขียน 08 Feb 2011 @ 17:10 ()


ความเห็น (0)