อนุทิน 74678 - ศรีกรม

  ติดต่อ

  • วันนี้จัดอบรมโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะด้าน it ให้กับ ผอ.ส่วนกลาง ตั้งแต่วันนี้ - ๑๐ ก.พ.
  • ผู้ตรวจการอัยการ ให้เกียรติมาเปิดงาน
  • อบรมหลักสูตรการใช้เครื่องเสียงและอุปกรณ์ที่ ศูนย์ราชการฯ
  เขียน:  

ความเห็น (0)