อนุทิน 74671 - ครูอ้อย แซ่เฮ

เมื่อตอนที่เป็นครูใหม่ๆๆ  หนังสือ  เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้  ทั้ง ครูและนักเรียน  แต่พอ  สามสิบปีผ่านไป  มารู้ว่า  หนังสือ  เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น  ที่ทำให้นักเรียนเกิด การเรียนรู้  หนังสือ  ไม่ได้เป็นทั้งหมด  การปฏิบัติ  การอ่านออก  การเขียนได้คล่องแคล่ว  ต่างหากที่  ต้องให้นักเรียน บรรลุให้ได้

ตลอดทั้ง  การเป็นคนดี  ทั้งกาย วาจา และใจอย่าเชื่อคนง่าย  มีทักษะการคิด  มีทักษะชีวิต  ในการใช้ชีวิต อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

เขียน 08 Feb 2011 @ 13:57 ()


ความเห็น (0)