อนุทิน 74651 - ข้าแผ่นดิน

ศูนย์  กศน.ตำบลเพชรชมภู  อำเภอโกสัพมีนคร  จังหวัดกำแพงเพชร 

เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น  60  ชั่วโมง  การนวดแบบเชลยศักดิ์  ท่านใดสนใจนวดเพื่อแก้ปวด  ติดต่อได้ที่  กศน.ตำบลเพชรชมภู 

เขียน 07 Feb 2011 @ 12:58 ()


ความเห็น (0)