อนุทิน #74624

เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่มุ่งแต่เรื่อง กิน   กาม  เกียรติเท่านั้น
ชีวิตจึงหาสัจธรรมไม่เจอ  โลกวุ่นวาย การเกิดสงครามเพราะมนุษย์เหล่านี้โดยแท้

เขียน:

ความเห็น (0)