อนุทิน 74608 - ห้องสมุดประชาชนอำเภอโกสัมพีนคร

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 อบรมคอมพิวเตอร์ ที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอโกสัมพีนครและศูนย์การเรียนรู้ ICT  เวลา 09.00 น  - 16.30 น.

เนื้อหาการเขียนเว็บบล็อก สำหรับการนำเสนอข้อมูลความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แพร่หลาย เช่น ข้อมูลการทำกระทงจากเปลือกข้าวโพด

เขียน 06 Feb 2011 @ 10:56 ()


ความเห็น (0)