อนุทิน 74606 - บล็อกหมูน้อย : แหล่งเรียนรู้เล็ก ๆ สำหรับทุกท่าน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554  อบรมคอมพิวเตอร์ ที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอโกสัมพีนคร  เวลา 09.00 - 16.00 น.

เนื้อหา  การเขียนเว็บบล็อก  สำหรับนำเสนอข้อมูลท้องถิ่นให้แพร่หลาย  เช่น  ข้อมูลการทำกระทง  เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น

เขียน 06 Feb 2011 @ 10:56 ()


ความเห็น (0)