อนุทิน 74588 - ธนภรณ์

ธนภรณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่  4  กุมภาพันธ์ 2554  ได้จัดโครงการทัศนศึกษา  ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่าวมีคุณภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 247  คน  ครูเข้าร่วมโครงการ 20 คน และลูกครูอีก 4  คน  ณ จังหวัดหนองคาย  ออกเดินทางเวลา 06.30 น. (ช้ากว่ากำหนดการ 30 นาที) ถึงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย(ชมสัตว์น้ำนานาชนิด)   วัดโพธิ์ชัย (นมัสการหลวงพ่อพระใส) ท่าเสด็จชมสินค้านานาภัณฑ์  ชมรูปปั้นณ ศาลาแก้วกู่  เดินทางกลับถึงโรงเรียนเวลา 18.00 น. (ตามกำหนดเวลา) เห็นประโยชน์ของโครงการฯ  ซึ่งถ้าไม่มีโครงการนี้คงมีนักเรียนหลายคนที่ไม่ได้ออกไปพบโลกกว้าง อาจเนื่องมาจากผู้ปกครองไม่มีเวลา  ขาดแคลนทุนทรัพย์ ฯลฯ ขอบขอบคุณทุกท่านที่ทำให้มีโครงการนี้ขึ้น

เขียน 05 Feb 2011 @ 13:52 ()


ความเห็น (0)