อนุทิน 74582 - บล็อกหมูน้อย : แหล่งเรียนรู้เล็ก ๆ สำหรับทุกท่าน

เวลา 09.00 น. เป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ การเขียนเว็บไซต์  ศูนย์ กศน.อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร  ผู้เข้ารับการอบรม 15 คน

เขียน 05 Feb 2011 @ 08:41 ()


ความเห็น (0)