อนุทิน 74576 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

 • ศิลปะการแสดงของแต่ละชาติภาษาบ่งบอกถึงบุคลิกภาพ  และลักษณะนิสัยที่
  แตกต่างโดยแท้   โดยเฉพาะระหว่างคนจีนและคนไทย
 • คนไทยมีท่วงท่าลีลาการรำที่อ่อนช้อยงดงาม  แสดงถึงความประณีตละเอียดอ่อน
  แต่ละท่วงท่าทำนอง  ประกอบดนตรีไทยที่ไพเราะเสนาะโสต
 • คนจีนกระโดดโลดเต้น คล่องแคล่วว่องไว มีท่าตีรันฟันแทง เชิดสิงโตแห่งมังกร ดนตรีเสียงเร็วรัวช่่างเร้าใจ   
  เหมาะกับอุปนิสัยที่เฉียบไว  กล้าคิด 
  กล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจ  ซึ่งคนไทยไม่มี
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)