อนุทิน 74536 - ใบบุญ

  ติดต่อ

วันนี้ เป็นวันตรุษจีน ไม่ได้ลาหยุดงาน

  • ช่วงเช้า ไปฟังปาฐกถาของท่านศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิง เพ็ชรา  เตชะกัมพุช ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ซึ่งทรงคำนึงถึงประโยชน์สุขของทวยราษฎรตลอดเวลา แม้ในยามที่ประทับบนเก้าอี้ทันตกรรม รับการรักษาคลองรากพระทนต์ ถ้าเป็นคนทั่วไป คงจะนึกถึงแต่ฟันของตนเองและความเจ็บปวด แต่พระองค์กลับทรงนึกไกลไปถึงการแก้ปัญหาพรุในจังหวัดนราธิวาส
  • ถือเป็นอีกหนึ่งวันดีๆ

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)