อนุทิน 74506 - ดร. ภูมิศักดิ์ ราศรี

แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร

แบบจำลองเมทริกซ์บัญชีสังคม

แบบจำลองการคำนวณดุลยภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจมหภาค

เขียน 01 Feb 2011 @ 16:21 ()


ความเห็น (0)