อนุทิน 74506 - ดร. ภูมิศักดิ์ ราศรี

  ติดต่อ

แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร

แบบจำลองเมทริกซ์บัญชีสังคม

แบบจำลองการคำนวณดุลยภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจมหภาค

  เขียน:  

ความเห็น (0)