อนุทิน 74503 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

Knowing is not enough; we must apply.

Willing is not enough; we must do.

Bruce Lee

เขียน 01 Feb 2011 @ 13:35 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:06, ()


ความเห็น (0)