อนุทิน 74500 - ♥อุ้มบุญ♥

เมื่อวาน ได้รับโอกาสเข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ " จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ ๑ เครือข่าย R2R อุบลศรีโสธรเจริญ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๖ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี  ด้วยความกรุณาจาก อ.กะปุ๋มและทีม R2R ร.พ.ยโสธร คำเขื่อนแก้ว เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้เรื่อง R2R เพิ่มขึ้น  นอกจากนั้นยังได้ร่วมรับทราบ

  • เสนอโครงสร้างและคณะกรรมการ R2R  ในเขต ๑๓
  • ข้อเสนอแนะการจัดทำ โลโก้ R2R ประจำเขต
  • วิสัยทัศน์
  • กำหนดกรรมดีดีในการพัฒนางาน R2R

ได้แรงบันดาลใจเพื่อนำแนวคิดดีดีมาใช้  ในการพัฒนา R2R ในโรงพยาบาลเรา...

สิ่งที่ได้ คือ R2R เป็นเครื่องมือเพิ่มคุณค่าของการทำงาน สร้างความรู้และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง......

เขียน 01 Feb 2011 @ 08:57 ()


ความเห็น (0)