อนุทิน 74488 - krutoiting

  ติดต่อ

2.คุยอะไรกับน้องมด เภสัชกรเลขางานDM

-ทำอย่างไรที่จะดร๊อปกลุ่มเสี่ยง ให้ตระหนัก รักตัวเอง ดูแลตัวเองยืดอายุ คงสภาพ

-คุณอำนวยขอพื้นที่ให้งานมิตรภาพบำบัด...เจ๋ง

-หาจุดเด่นของผู้ป่วย เสริมอาชีพ การฝีมือกับสมาธิบำบัด

-การศึกษาดูงานมิตราภาพแลกเปลี่ยนกันของกลุ่มแกนนำมิตรภาพบำบัด  

เครือข่ายเบาหวาน

  เขียน:  

ความเห็น (0)