อนุทิน 74431 - ครูใจดี

พึ่งกลับถึงบ้านค่ะ ออกจากบ้านไปอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Code Sritching Process Based Communicative Thai-English Mode) ของ ดร.วีร์ ระวัง ที่ โรงแรมน่านเจ้า จ.พิษณุโลก ได้เรียนรู้เรื่องขั้นตอนการสร้างประโยค องค์ประกอบของโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์มากและทำให้มีความมั่นใจในการที่จะสื่อสารกับชาวต่างประเทศมากขึ้น ก็ไม่ได้หวังผลเลิศแต่ประการใด เพียงแต่ต้องการพัฒนาตนเอง และนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้ลูกศิษย์บ้าง เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแม้ว่าจะควักกระเป๋าตัวเอง จึงอยากจะบันทึกเป็นความทรงจำที่ดีไว้ อีกทั้งคิดถึงๆๆๆ มีการบ้านด้วยแหละ พรุ่งนี้ต้องตื่นเดินทางไปพิษณุโลกแต่เช้า

เขียน 29 Jan 2011 @ 21:40 () แก้ไข 29 Jan 2011 @ 22:05, ()


ความเห็น (0)