อนุทิน #74415

  • บนเส้นทางย่างก้าวล้วนแปรเปลี่ยน
    คือบทเรียนเตือนตนให้พ้นหลง
    สรรพสิ่งในโลกหล้ารอปลิดปลง
    ยืนหยัดคงดีชั่วที่ตัวทำ

                                        ธรรมทิพย์

เขียน:

ความเห็น (0)