อนุทิน 74402 - ใบบุญ

  ติดต่อ

๒๗ มกราคม ๒๕๕๔

  • บ่าย มีการประชุมคณะกรรมการเลื่อนขั้นและพิจารณาโบนัส/ค่าตอบแทน
  •  ถกกันจนเย็น แล้วนัดประชุมครั้งหน้าวันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔
  เขียน:  

ความเห็น (0)