อนุทิน 74387 - ดร.ภิญโญ

ดร.ภิญโญ

คุยกับวราพร เรื่อง Jan Reed 

Outcome ของ AI คือ Practice, Policy และ Theory

สอนอนัญญา ตะโก ของฝาก เรื่อง BSC แบบ AI

เขียน 28 Jan 2011 @ 15:56 ()


ความเห็น (0)