อนุทิน 74387 - ดร. ภิญโญ รัตนาพันธุ์

คุยกับวราพร เรื่อง Jan Reed 

Outcome ของ AI คือ Practice, Policy และ Theory

สอนอนัญญา ตะโก ของฝาก เรื่อง BSC แบบ AI

เขียน 28 Jan 2011 @ 15:56 ()


ความเห็น (0)