อนุทิน 74387 - ดร.ภิญโญ

  ติดต่อ

คุยกับวราพร เรื่อง Jan Reed 

Outcome ของ AI คือ Practice, Policy และ Theory

สอนอนัญญา ตะโก ของฝาก เรื่อง BSC แบบ AI

  เขียน:  

ความเห็น (0)