อนุทิน #74387

คุยกับวราพร เรื่อง Jan Reed 

Outcome ของ AI คือ Practice, Policy และ Theory

สอนอนัญญา ตะโก ของฝาก เรื่อง BSC แบบ AI

เขียน:

ความเห็น (0)