อนุทิน 74348 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • "...นอร์เวย์ประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลก ไทยรั้งอันดับ ๕๒ จาก ๑๑๐ ประเทศ  โดยมีเกณฑ์ คือ เศรษฐกิจ, การศึกษา, สุขภาพ, ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, เสรีภาพส่วนบุคคล, และทุนทางสังคม..."
    อ่านรายละเอียดที่ http://hilight.kapook.com/view/55562
  • แล้วความสุขในความคิดของท่านคืออะไร ?
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)