อนุทิน 74343 - ยูยินดี

ยูยินดี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ช่วงเหตุการณ์ที่ร้าย ๆ ก่อเกิดกับตน ก็เริ่มเสื่อมเป็นธรรมดา ดังภาษิตแห่งพระทุธา ที่กล่าวกว่า ทุกสิ่งล้วนมีทางเสื่อมเป็นธรรมดา เสื่อมดังกล่าวหมายถึงการลดน้อยลง

    วันนี้เสียงจะแหบ แสบคอ เนื่องจากการใช้เสียงมากเกินไป

   ความเป็นครูกับมีความสุขที่ได้ใช้เสียงที่มีค่าสร้างความเป็นคนแก่คน เพื่อจุดหมายของความเป็นคนเป็นสู่มนุษย์

   ทำดีย่อมได้ดี เมื่อเวลาเป็นเงื่อนไข ตามกฎแห่งกรรม

   จะช้าหรือเร็วก็แล้วแต่กรรมประจวบเหมาะที่บังเกิด  เรียกว่าอุบัติกรรม

   วิทยาศาสตร์อธิบายกรรม แห่งพุนธ์ได้อย่างน่าทึ่ง...

 

เขียน 26 Jan 2011 @ 16:01 ()


ความเห็น (0)