อนุทิน 74334 - ครูแป๋ม

ขอเชิญส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลโล่ห์เกียรติยศจาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ครั้งที่๑

จัดการแข่งขัน ๙ ระดับ ได้แก่ ป.๔-ป.๖ และ ม.๑-ม.๖

โดยความร่วมมือกันของ
๑.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๒.  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
๓.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
๔.  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รับสมัครวันที่ ๑๙-๓๑ มกราคม ๒๕๕๔
สอบแข่งขันวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐น.-๑๑.๓๐น.
สนามสอบโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

เขียน 26 Jan 2011 @ 07:23 ()


ความเห็น (0)